Ne Nedir

İlahiyat

Hafızlık nedir?

Hafız Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kimseye denir. Bunlara aynı zamanda kari de denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

İlahiyat

Hatim nedir?

Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar okumaya hatim denir. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Kur’an-ı Kerimi hatim edenin duası kabul olur” (Suyuti cami’üs...

İlahiyat

Mukabele nedir?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliği süresince her Ramazan ayında Cebrail (a.s) getirmiş olduğu ayetlerin tamamını baştan sona Peygamberimize okurdu. Hz. Muhammed’in...

İlahiyat

Tecvit neden öğrenilmeli?

Kur’an’ın alfabesinde Türkçe karşılığı bulunmayan bazı harfler mevcuttur. Bunları Türkçe harflere göre okumaya çalışırsak ayetlerdeki kelimelerin anlamları da değişebilir. Bu...

İlahiyat

Tecvit nedir?

Sözlükte, süslemek ve güzel yapmak gibi anlamlara gelir. Terim anlamında ise; Kur’an-ı Kerim’i, harflerinin mahrecine (çıkış yerine) göre okunması ve...

İlahiyat

Mushaf nedir?

Mushaf ismi Kur’an’a mahsus olup, Kur’an sayfalarının kitap şekline Mushaf denir. Hz. Ebu Bekir’in ilk defa iki kapak arasında topladığı...

İlahiyat

Cüz nedir?

Kur’anın yirmişer sayfalık bölümlerine cüz adı verilir. Kur’an’da 30 cüz vardır. Her cüz 4 hizbden (bölümden) meydana gelir. Hizbler de...

İlahiyat

Sure nedir?

Sure; ayetlerden oluşmuş bölümlere sure denir. Kur’an da 114 sure vardır. Tevbe suresi hariç bütün sureler besmele ile başlar. Kur’an’ın...

İlahiyat

Ayet nedir?

Ayet; kelime olarak, alamet, nişan, mucize ve delil gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur’an’ı meydana getiren cümlelere ayet denir....

İlahiyat

Kur’an iki kapak arasına nasıl geldi?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, hafızlar ve vahiy katiplerinden oluşan bir komisyon kurdu. Değişik şeylerde yazılı olan...