Ne Nedir

Ekonomi

Talebi belirleyen faktörler nelerdir?

Bir malın ne miktarlarda talep edileceği her şeyden önce o malın “fiyatının” etkisi altındadır. Yani (a) gibi bir malın talebi,...

Ekonomi

Rakip Mallar nedir?

Bir malın yerine kolayca ikame edilebilen mallar olup bunların fiyatı yükseldikçe asıl malın talebi artar; buna karşılık “ikame malının” fiyatı...

Ekonomi

Mübadele ve Bölüşüm nedir?

“Bir mal veya hizmetin başka bir mal ve hizmet ile değiştirilmesine” ekonomi ilminde “mübadele” denir. Başkası için üretimde bulunulan bir...

Ekonomi

Mal-Hizmet-Fayda nedir?

Mal: İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan ve dolaylı olarak karşılamaya yarayan her şeye mal (good) denir. Bazı mallar, yani insanların ihtiyaçlarını karşılama...

Ekonomi

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Politikalar nedir?

Kısa Vadeli Politikalar: Üretim kapasitelerini artırmaya yöneliktir. Stabilizasyona yöneliktir. İstihdamı ve üretimi artırabilirsiniz. Kısa vadede yatırım stoku kısa olur. Talep...

Ekonomi

Katma Değer nedir?

Bir üretim sürecini(prosesinin) girdilerin üzerine kattığı değerdir. Faktör ödemelerine temel teşkil eden unsur. Katma Değer = Piyasa Değeri – Girdi...

Ekonomi

İhtiyaç (Gereksinim) nedir?

Karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren, karşılandığında zevk ve haz veren duygulara ihtiyaç denir. Bazı ihtiyaçların karşılanması halinde, onlara karşı...