Ne Nedir

Ekonomi

Mal-Hizmet-Fayda nedir?

Mal: İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan ve dolaylı olarak karşılamaya yarayan her şeye mal (good) denir. Bazı mallar, yani insanların ihtiyaçlarını karşılama...

Ekonomi

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Politikalar nedir?

Kısa Vadeli Politikalar: Üretim kapasitelerini artırmaya yöneliktir. Stabilizasyona yöneliktir. İstihdamı ve üretimi artırabilirsiniz. Kısa vadede yatırım stoku kısa olur. Talep...

Ekonomi

Katma Değer nedir?

Bir üretim sürecini(prosesinin) girdilerin üzerine kattığı değerdir. Faktör ödemelerine temel teşkil eden unsur. Katma Değer = Piyasa Değeri – Girdi...

Ekonomi

İhtiyaç (Gereksinim) nedir?

Karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren, karşılandığında zevk ve haz veren duygulara ihtiyaç denir. Bazı ihtiyaçların karşılanması halinde, onlara karşı...

Ekonomi

Gelir nedir?

Toplum açısından, bir milli ekonomide belirli bir dönemde (genellikle bir yılda) yeniden yaratılan değerlerin (value-aded) toplamıdır. Buna “milli gelir” veya...