Ne Nedir

Isı Transferi

Donma ve donma ısısı nedir?

Donma olayının gerçekleştiği sıcaklığa donma sıcaklığı denir. Donma sıcaklığında bulunan 1 kg sıvının aynı sıcaklıkta 1 kg katı haline geçerken...

Isı Transferi

Öz ısı (Özgül ısı) nedir?

Bir maddenin 1 kilogramının sıcaklığını 1 K yükseltmek için gerekli ısı miktarına o mad­denin öz ısısı denir. Öz ısı c...

Isı Transferi

Isı Miktarı ve Ölçülmesi

Isıalan ya da veren maddenin sıcaklığı değişir. Bir maddedeki sıcaklık değişikliği, o maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin bir...