Ne Nedir

İlahiyat

Niçin ibadet edilir?

İnsanlar sahip olduğu yapı itibarıyla, hem maddi hem de manevi etkilere maruz kalırlar. Böyle durumlarda da Allah’a sığınırlar. Bu haller,...

İlahiyat

İbadet nedir?

Sözlükte; boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamına gelir. Terim olarak ise: Allah’a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını ifade...

İlahiyat

Ateizm (Tanrıtanımazlık) nedir?

Terim olarak Tanrı’nın varlığına inanmama ve tanrıtanımazlık anlamına gelir. Ateist, Tanrı’nın var olmadığını ileri süren kişidir. Ateizmin pek çok çeşidi...

İlahiyat

Agnostisizm (bilinemezcilik) nedir?

Agnostisizm, Tanrı’nın varlığının bilinemez olduğunu savunur. Dinlerin, Tanrı’dan gelmediğini söyler ve dinlerin Tanrı’sını da reddeder. Felsefi anlamda bir yaratıcının var...

İlahiyat

Gnostisizm (gizemcilik) nedir?

Tanrı, alem, insan ve bunların arasındaki ilişkiyi kendine has “kutsal gizli bilgi doktrini” temeline dayalı olarak açıklamayı ilke edinen dini...

İlahiyat

Politeizm (Çok tanrıcılık) nedir?

Çok tanrıcılık anlamına gelen politeizm, sayısız tanrıya tapınmayı ifade eden dini ve felsefi bir terimdir. Genel olarak ilkel kabile toplumları...

İlahiyat

Monoteizm (Tek Tanrıcılık) nedir?

Monoteizm tek tanrıcılık anlamına gelir. Monoteizm inanışı politeizmin (çok tanrıcılığın) karşısında yer alır. Monoteizmi savunanlar yeryüzündeki diğer dinlerin tek tanrıcı...

İlahiyat

Kaç çeşit inanma vardır?

İnsanlığın tarihindeki inanç, Allah’a imanla başlamıştır. Bu inanç sistemi yani tevhit inancı ilk insan ve ilk peygamber Hz. adem (a.s.)’den...

İlahiyat

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Nedir?

İnsanın hem fiziki hem de ruhi bir yapısı vardır. Fiziksel olarak bir takım ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçları karşılanmazsa bedenen ve...

İlahiyat

İnsanın ihtiyaçları nelerdir?

İnsanda mevcut olan beden ve ruh özelliklerine göre, yaratıldıkları özlere ihtiyaç duyar. Bedenimiz; suya ve toprakta yetişen, bitki, meyve gibi...