Ne Nedir

Tarih

Alınlık Nedir?

Alınlık  Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad.

Tıp

Anemik Nedir?

Anemik Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.

Tarih

Hiyeroglif Nedir?

Hiyeroglif  İlk kez M.Ö. 4 bin yılının sonunda yazıldığı belgelenen Mısır yazısına verilen ad. Harfler, çift harfler, üçlü harfler ile...

Tarih

Megaron Nedir?

Megaron  Dikdötgen planlı, etrafı surlarla çevrili yapılara verilen ad. İlk defa Akhalar döneminde yapılmıştır.

Tarih

Vıcıraıus Nedir?

Vıcıraıus  Roma’da Diocesis’lerin yöneticilerine verilen ad.