Ne Nedir

Kimya

Soygaz Nedir?

Soygaz Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri. İnert veya asal gaz olarak ta bilinirler.

Kimya

İzotop Nedir?

İzotop Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

Ticaret

Elleçleme – Handling Nedir?

Elleçleme – Handling Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değişmeden istiflenmesi, yerinin veya kaplarının değiştirilmesi, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması,...

Tıp

Zeka Yaşı Nedir?

Zeka Yaşı Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade...

Tarih

Fizyokratlar Nedir?

Fizyokratlar  Fransız filozoflarından ve resmi görevlilerinden  oluşan gruba verilen ad. Bu grup XVIII. yüzyılın ortasında yönetimin rasyonelleşmesinde ve devletin güçlendirilmesinde...

Tıp

Anerji Nedir?

Anerji Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.

Tıp

Ekokardiyogrfi Nedir?

Ekokardiyogrfi Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.