Ne Nedir

Tarih

Immortal Nedir?

Immortal  Kralları korumakla görevli seçme Pers birliklerine verilen ad.

Tarih

Pitos Nedir?

Pitos  Antik Çağ’da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen ad

Tarih

Preton Nedir?

Preton  Tapınaklarda bulunan çevresel sütun dizilerine verilen ad.

Ticaret

Ordino – Delivery Order Nedir?

Ordino – Delivery Order İthalat işlemi için, konşimento veya yük senetlerini geminin kaptan veya acentesine ibraz ederek tanzim ettirdikleri teslim...

Tarih

Comes Nedir?

Comes  Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerinde imparatorun maiyetinden bazı kişilere verilen ad. Daha sonraları bu ünvan ‘Kontluk’a dönüşmüştür. 

Ticaret

Serbest Bölge – Free Zone Nedir?

Serbest Bölge – Free Zone Sınırlar içinde, Gümrük Bölgesi dışında, ticaretin geliştirilmesi için ülke hukuki ve idari düzenlemelerinin kısmen uygulandığı,...

Kimya

Doğal radyoaktiflik Nedir?

Doğal radyoaktiflik Atom numarası 83’ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesidir.