Ne Nedir

Tıp

Zatürree (Pnömoni) Nedir?

Zatürree (Pnömoni) Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı...

Kimya

Elektroliz Nedir?

Elektroliz Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması.

Tıp

Menstrual Nedir?

Menstrual Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.

Tarih

Bastiyon Nedir?

Bastiyon  Tunç Devri ve Erken Demir Çağı kalelerinde, sur duvarlarına belirli aralıklarla yapılan gözetleme kulelerinin taban yapısına verilen ad. Bastiyon...

Kimya

Derişim Nedir?

Derişim Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı.