Ne Nedir

Hukuk

Garamat Nedir?

Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir.

Hukuk

İstinaf Nedir?

Temerrüte düşen borçlunun borcun muaccel olması anından borcun ifasina kadar geçen zamandaki faiz.

Hukuk

Asgarî Nedir?

En az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

Hukuk

Sübût Nedir?

Sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama

Hukuk

Gaiplik Karinesi Nedir?

Bir kimsenin, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması ve uzun süre haber alınamaması sonucunda, yargıç kararıyla hukuki kişiliğine son verilmesidir.