Ne Nedir

Dil Bilgisi

Açık Nedir?

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı.

Dil Bilgisi

Çizim Nedir?

Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi.

Dil Bilgisi

Sinyalizasyon Nedir?

(demir yolu, kara yolu ve limanlarda) Trafiği düzenleyen ışıklı sistem.

Dil Bilgisi

Seyahatname Nedir?

Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser.

Dil Bilgisi

Lokal Nedir?

Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî.

Dil Bilgisi

Rende Nedir?

Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç.