Başlangıç » page 800

Ahlak nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Sözlükte; seciye, tabiat, huy gibi anlamlara gelir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle sergilediği davranışlarının tümüne ahlak denir. Bütün bunları inceleyen ilim dalı da ahlak...

Kâfir kimdir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Allah'a ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'e inanmayan ve inanmadığını da diliyle beyan edendir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/...

Münafık kimdir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Allah'a ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kalben inanmayıp, dil ile inandığını söyleyen kimsedir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi:...

Mümin kimdir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın peygamberi olduğuna kalben inanıp bunu diliyle de beyan eden kimsedir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bil...

İman kaç kısma ayrılır?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

İman iki kısma ayrılır. İcmali iman ve Tafsili iman. İcmali iman: Topluca imandır. Yani kelime-i şahadet yada kelime-i tevhit getirerek iman etmektir. Bu durumda insan; Allah'ın Kuran’da inançla ilgili bildirdiği ne varsa hepsine inandığını beya...

İnanç nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

İmanın sözlük anlamıdır ve bir şeye tereddütsüz ve kesin olarak içten ve yürekten inanmak demektir. Terim manası ise Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadisinde belirttiği gibi “Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın k...

Kimler tefsir yapabilir ya da yazabilir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Tefsir yapabilecek insanların Arapça'yı çok iyi bilmeleri gerekir. Ayetlerin iniş sebeplerini ve diğer İslami ilimlere de çok iyi derecede vakıf olmalıdırlar. Peygamberimiz (s.a.v.)'den sonra tefsir yapanların başında ilk dört halife önemli...

Hafızlık nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Hafız Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kimseye denir. Bunlara aynı zamanda kari de denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret T...

Hatim nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumaya hatim denir. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Kur'an-ı Kerimi hatim edenin duası kabul olur” (Suyuti cami'üs Sagir, c2, 175), “İnsanların en iyisi hatmi bitirince yeniden baş...

Mukabele nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliği süresince her Ramazan ayında Cebrail (a.s) getirmiş olduğu ayetlerin tamamını baştan sona Peygamberimize okurdu. Hz. Muhammed'in vefatından önceki Ramazan ayında da Kur'an-ı baştan sona peygamberi...

Tecvit neden öğrenilmeli?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an'ın alfabesinde Türkçe karşılığı bulunmayan bazı harfler mevcuttur. Bunları Türkçe harflere göre okumaya çalışırsak ayetlerdeki kelimelerin anlamları da değişebilir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in harflerinin mahreci (çıkış ye...