Başlangıç » page 820

CPU (Central Processing Unit) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Merkezi İşlem Birimi. Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını çözen ve karşılığı olan işlemleri yerine getiren birim. Bilgisayarın tüm işlemlerini kontrol eder ve pek çoğunu yerine getirir. Kaynak: Otomasyon dergisi. ...

COBOL nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Common Business Oriented Language. İş uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş İngilizce diline benzer programlama dili. Kaynak: Otomasyon dergisi. ...

Ayrıntılı Denetim Rehberi (Audit Kits) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kanada Sayıştay'ı uygulamasında denetimin belli yönlerine ilişkin ayrıntılı denetim prosedürleri, programları ve diğer araçları içermek üzere kullanılmaktadır. Ayrıntılı denetim rehberi, uygun kanıtı belirlemek, denetim projelerini tasarlamak ve...

Arka Plan Bilgi (Background Information) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Performans denetiminin planlanması için yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen çalışma teklifi ve ön çalışma raporunda üst yönetimin değerlendirme yapabilmesi için bilmesi gereken ve konunun çerçevesini oluşturan inceleme hedefi, incelenecek alanlar, h...

Anlamlılık (Significancy) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Ele alınan konunun, raporun okuyucusunun yargılarını ve kararlarını ne ölçüde etkilediğinin değerlendirilmesidir. Anlamlılık dört faktöre dayanır. Harcama ve gelirlerin hacmi, oluşturacağı etki (sosyal, ekonomik ve çevresel), duyarlılık ve risk. Kayn...

Anket (Survey/Questionnaire) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Çok sayıda kişi ve kurumdan amaca uygun hazırlanan özel sorularla standardize bilgi toplamak için kullanılan yöntemdir. Performans denetiminde kullanılan kanıt toplama araçlarından birisidir. Anketler, bütün popülasyon hakkında tahminde bulunmak amac...

Analiz (Analysis) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Analiz, konunun, içeriğinin, anlamının ve eğilimlerinin daha açık anlaşılmasını sağlamak için denetim sırasında toplanan verilerin ve bilgilerin analizi yapılarak yeni bir kanıt üretilmesidir. Rasyolar, yüzdeler, fayda-maliyet analizleri bazı analiz ...