Başlangıç » page 834

Fosil yakıtlar (Fossil fuels) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kömür, petrol, doğal gaz vb. gibi doğal organik yakıtların tümü. Fosil yakıtlar bitki ve hayvan maddesinin milyonlarca yıl boyunca toprak altında ayrışmasından oluşur. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daires...

Fosfatlar (Phosphates) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bitkiler için gerekli besin niteliği taşıyan ve insan ve hayvan gıdasının normal bileşeni olan fosfor bileşikleri; aynı zamanda lağım suyu ve tarımsal yüzey akışlarında da oluşur ve su oluşumlarında ötrofıkasyona neden olur. Kaynak: “Çevre Terimleri ...

Fenoller (Phenols) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarım ilaçlarının, eczacılıktaki ürün­lerin, sepilemedeki etki maddelerinin, reçinelerin ve boyaların üretiminde kullanılan, insan ve su yaşamı bakımından zehirli etki taşıyan endüstriyel atık suda bulunan aromatik bileşikler. Kaynak: “Çevre Terimler...

Evsel atık su arıtımı (Sewage treatment) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sağlığa ve çevreye yönelik tehlikenin azaltılması amacıyla atık suyun arıtılması işlemi; ilkin mekanik işlemlerin kullanıldığı, daha sonra bunu biyolojik ve kimyasal işlemlerin izlediği bütünsel bir süreç. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve ...

Eşbasınç eğrileri (Isobars) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Hava haritalarında eşit baro metrik basınç noktalarını birleştiren çizgiler; bu çizgiler, kirlilik dağılması için önem taşıyan hava akımı detaylarını oluşturur. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başka...

Erozyon (Erosion) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Havanın yada insanların müdahalesi sonucunda kaya parçacıklarının ve toprağın asıl yerlerinden kopmaları, taşınmaları ve başka bir yerde kalmaları süreci. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ...

Enerjinin korunması (Energy conservation) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İnşaat yasaları, toprak kullanım yönetmelikleri, ulaşım politikası ve alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili olarak enerji kaynaklarının denetimli kullanımı. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlı...

Emisyon envanteri (Emission inventory) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli bir coğrafi alanda havaya boşaltılan başlıca hava kirleticilerinin listesi. Listeleme miktar (gün/ton) ve kirlilik kaynağı göz önüne alınarak yapılır. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanl...