Başlangıç » page 834

Tarihi olayların özellikleri nelerdir?

4 Ocak 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarihî olayların özellikleri şunlardır: Tarihî olaylar geçmişte yaşanmıştır. Yer ve zamanı bellidir. Sebep-sonuç (determinizm) ilişkisi vardır. Tarihî olayda rol oynayan kişiler bellidir. Toplumları etkilerler. Pozitif bilimlerde olduğu gibi birebir ...

Tarih nedir?

4 Ocak 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan topluluklarının geçmişteki ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve dinî faaliyetlerini, karşılıklı münasebetlerini, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak bilimsel yöntemlerle objektif olarak inceleyen so...