Başlangıç » page 834

E-views ile neler yapılabilir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

· Verilerin cinsine göre (kesit, zaman, panel) değişkenlerin tanımlanmasını sağlar. Değişkenlere ait grafikler çizilebilir. Frekanslar hesaplanabilir. Tanımlayıcı (Descriptive) istatistikler hesaplanabilir. Korelasyon analizi ile değişkenler arası il...

E-views nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ekonomik değişkenler (mikro ve makro değişkenler) arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi için geliştirilen bir analiz programıdır. · Amaç, iktisat teorisine uygun istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya koyabilmektir. Bu amaçla, E-views gibi pa...

Araştırmacının araştırma raporunu yazabilmesi

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu, araştırma sürecinin son aşamasıdır. Araştırmacı, yaptığı deney, gözlem ve elde ettiği bulguları, başkaları tarafından doğruluğunun kontrol edilebilmesi ya da araştırmanın aynen veya kısmen tekrarlanabilmesi düşüncesiyle açık seçik olarak raporlaş...

Araştırmacının sonuca ulaşabilmesi

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu aşamada araştırmacı, doğrulanan ya da red edilen denencelerinin sonuçlarına dayalı olarak bir genellemede bulunur. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Ü...

Araştırmacının denenceleri sınayabilmesi

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu aşamada araştırmacı, olgu ya da olaylara bakarak, kanıtlar toplayarak, kurduğu denencelerin doğru olup olmadığını sınamaya çalışır. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliğ...

Araştırmacının güçlüğü sezebilmesi

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu, bireyin kendisine rahatsızlık veren durumu fark edebilme ya da sezebilme becerisidir. Bu beceri araştırmacının, meraklılık, kuşkuculuk özelliklerinin yanısıra, iyi bir gözlemci olmasını da gerektirir. Örneğin, Newton'a kadar dünyanın pek çok...