Başlangıç » Nedir » Para basımının maliyeti nedir ve bu maliyet hangi kriterlere göre, nasıl değişmektedir?

Para basımının maliyeti nedir ve bu maliyet hangi kriterlere göre, nasıl değişmektedir?

Posted by: Ne Nedir 6 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Para basımının maliyeti nedir ve bu maliyet hangi kriterlere göre, nasıl değişmektedir? Bankacılık
2009 yılında üretimi tamamlanan banknotların ortalama birim maliyeti yaklaşık 0,12 TL (12 Kr) olarak gerçekleşmiştir.
Banknot maliyetlerini etkileyen faktörler:
– Girdi Maliyetleri
İşgücü, hammadde, diğer gider (amortisman, enerji, su, bakım-onarım, vb.) gibi üretim girdilerinin fiyatlarındaki değişimler ile ithal girdilerin kullanımı nedeniyle döviz kurlarındaki değişimler banknot birim maliyetlerini etkilemektedir.
– Üretim Miktarı
Bina, makina, teçhizat ve personel gideri gibi maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, üretim miktarındaki artışlar birim maliyetlerde düşüşe, azalışlar ise birim maliyetlerde artışa neden olmaktadır.
– Basım Özellikleri
Tedavülde olan banknotların basım özellikleri farklı olup teknik ve güvenlik donanımı gibi faktörler birim maliyetleri etkilemektedir.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).2010-05-06