Başlangıç » Nedir » Para Değerindeki Değişmeler (fiyat endeksi) Nasıl Ölçülür?

Para Değerindeki Değişmeler (fiyat endeksi) Nasıl Ölçülür?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Para Değerindeki Değişmeler (fiyat endeksi) Nasıl Ölçülür? Bankacılık
Paranın değerindeki değişiklikleri fiyatlardaki değişikliklere göre saptarız. Ülkemizde iki tür fiyat endeksi vardır: Toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve geçinme endeksi. TEFE'de bir başlangıç yılı seçilir ve bu yılda malların toptan alım-satımlarına konu olan fiyatlar ortalaması alınarak buna 100 denir. Takip eden yıllarda fiyatlar ortalaması 100'e göre değerlendirilir.Bir sonraki yıl 120 iki yıl sonra 150 olmuşsa bu yıllarda enflasyon sırasıyla %20 ve %25 olmuştur.
Finans kesimi ekonomik faaliyetlerinin devamı için likidite yaratır. Likiditenin kaynağı yurt içi ve yurt dışı kredilerdir.
Likidite Talebi; Harcama yapmak için talep edilen paradır.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”2010-02-20