Başlangıç » Nedir » Parabolik ayna

Parabolik ayna

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Parabolik ayna Fizik
Parabolik bir ayna eğri bir aynadır. Parabolik aynalar, fenerlerde veya otomobil farlarında yansıtıcı olarak kullanılırlar. Bu tür aynalar özel amaçla yapılmışlardır. Parabolik bir aynanın yüzeyi aynen bir parabol yüzeyi gibidir. Aynanın merkezinden itibaren çizilen eksene asal eksen adı verilir. Parabolik aynanın asal eksenine paralel gelen ışınlar, aynanın önünde ortak bir noktaya doğru yansırlar. Bu noktaya asal odak noktası denir. Aynanın merkezinden asal odak noktasına olan uzaklığa ise odak uzaklığı adı verilir.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


2010-07-12