Başlangıç » Nedir » Pascarelle ve Terenzini’ye göre eleştirel düşünme (critical thinking) nedir?

Pascarelle ve Terenzini’ye göre eleştirel düşünme (critical thinking) nedir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Pascarelle ve Terenzini’ye göre eleştirel düşünme (critical thinking) nedir? Felsefe
  • temel konuları ve tartışmadaki varsayımları tanımlama,
  • konular arası ilişkileri fark etme,
  • verilerden doğru çıkarsamalar yapma,
  • var olan ya da elde edilen verilerden sonuç çıkarma,
  • verilerden o sonuçların çıkarılıp çıkarılamayacağını sınama,
  • kanıtları ya da otoriteyi değerlendirme

gibi bunlardan tümü ya da bazılarını gerçekleştirecek bireysel becerileri içeren bir kavramdır (Pascarelle ve Terenzini – 1990). Kaynak:Ali Osman Karababa’nın Critical thinking (Eleştirel düşünme) sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 03/05/2011).


2011-05-13