Başlangıç » Nedir » Patoloji nedir ?

Patoloji nedir ?

Posted by: Ne Nedir 12 Ekim 2010 Yorum Yaz

Patoloji nedir ? Patoloji
Hastalıkların ortaya çıkmasında etkin veya ihtimal dahilinde olan faktörleri araştıran bir bilim dalıdır.
Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).

Fr. pathologie 

İng.pathology 

Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalıdır.

Bir hastalığın nedenlerini ve gelişimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalıdır. Kısaca “hastalık bilimi”.

Kaynak: Türk Dil Kurumu


2010-10-12