Başlangıç » Nedir » Performans analizi kaç aşamadan oluşur?

Performans analizi kaç aşamadan oluşur?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Performans analizi kaç aşamadan oluşur? İnsan Kaynakları
Tutum ve davranışları eleştirmede nötr kanaatlere sahip olmak.
Problemleri teşhis: Bir psikiyatrist yaklaşımıyla problemleri teşhis.
Sınıflandırma: Sorun kaynağı davranışların kategorize edilmesi.
Övme: Personele üstün niteliklere sahip olduğu kanaatini aşılamak.
Kaynak: Adnan Akın, “İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde Coaching (Özel Rehberlik)”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2002.


2010-03-13