Başlangıç » Nedir » Performans Ölçümü nedir?

Performans Ölçümü nedir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Performans Ölçümü nedir? İnsan Kaynakları
Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve raporlanması süreci olarak tanımlanır [1].
Performans ölçümü, kurumun önceden belirlenen stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda ne kadar ilerleme gösterdiğinin, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin ve kurumun gelecekteki önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Performans ölçümü, sonuçların ne olduğunu gösterir; ancak sonuçların neden bu şekilde gerçekleştiğini açıklamaz. Aynı şekilde performans ölçümü sonucunda elde edilen bilgilere bakarak doğrudan bir kurumun başarılı veya başarısız olduğu yargısına varmak mümkün değildir. Bu şekilde bir yargıya varılabilmesi için performans değerlendirmesi yapılması gerekir. Performans değerlendirmesi performans ölçümünden farklı olarak uygulanan politikalarla meydana gelen sonuçlar arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya çıkarır ve performans ölçümüne göre daha fazla uğraşı gerektirir [2]
Kaynaklar:
1. Performans Ölçümüne İlişkin Önaraştırma Raporu (2002), 2001 Yılı Eylem Planının 6.2’inci Stratejisi Kapsamında Yapılması Öngörülen Faaliyetler Bağlamında Kurulan Komisyon, 14 Şubat 2002, s. 6. 
2. Performans değerlendirmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Improving Evaluation Practices: Best Practice Guidelines for Evaluation and Background Paper (1999), Organisation for Economic Co-operation and Development, 26-Jan-1999, p.11. 
 


2010-03-13