Başlangıç » Nedir » Performansın tanımlanması

Performansın tanımlanması

Posted by: Ne Nedir 13 Haziran 2011 Yorum Yaz

Performansın tanımlanması İnsan Kaynakları

Çalışanlardan beklenilenler belirlenir. Şirketin ve çalışılan bölümün amaç ve hedefleri çalışana açıklanarak ölçütler saptanır. Hedeflerin saptanması etkili bir performans geliştirme stratejisidir. Bu çalışanların ne yönde hareket edeceklerini belirleyerek, sorumluluklarının belirginleştirilmesine fırsat verir.

Performansı Kolaylaştırmak

Performansı etkileyen engeller elimine edilir.

Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi:08/07/2011).2011-06-13