Başlangıç » Nedir » Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitimler nedir?

Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitimler nedir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitimler nedir? Denizcilik
Başta Uluslararsı Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere petrol taşımacılığı üzerine bir çok özel sektörün bu konular hakkında eğitim seminerleri bulunmakla birlikte, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Çevresinin Petrol ve Diger Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” nin 28 inci Maddesi hükmü gereğince;  petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitim seminerleri, eğitim araç-gereçleri, eğitim verecek ve alacak kişilerin yeterlilikleri ve eğitimin süresini içeren eğitim ve tatbikat programlarını belirleyen bir genelgeyi Bakanlığın (Çevre ve Orman Bakanlığının)  uygun görüşünü alarak Müsteşarlık (Denizcilik Müsteşarlığı) yayınlayacaktır. Bu genelge hazırlanmış olup kurum görüşlerine açılmıştır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06