26 Nisan 2011

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S.) çok çok kısa biyografisi

İlahiyat
İlahiyat

Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti. Bu sebeple:

Hz. Muhammed (s.a.s.) ‘in hayâtı (571-632):

  1. Peygamberliğinden Önceki Hayâtı (571-610),
  2. Peygamberlik Devri (610-632) olmak üzere iki kısma ayrılır.

Peygamberlik devri de:

  1. Mekke devri (610-622)
  2. Medine devri (622-632)

olarak iki döneme ayrılır.

Bu sebeple Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı, “Peygamberlikten öncesi” ve “Peygamberlik devri” diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. Peygamberlikten önceki hayatını da:

  1. Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),
  2. Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),
  3. Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.

Peygamber olduktan sonra, “Mekke Devri”nde geçen olayları incelerken, târihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; “Medine devri” olaylarında ise,-Hicretin, 1., 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Rasûl–i Ekrem (s.a.s.)’in Hicret olayını esâs almışlardır.

Kaynak: Kurandan.com web sitesinden alıntılanmıştır (Erişim Tarihi: 16/04/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...