Başlangıç » Nedir » Peygamberlere iman nedir?

Peygamberlere iman nedir?

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Peygamberlere iman nedir? İlahiyat
Peygamber, Farsça bir kelime olup haber götüren demektir. Dindeki anlamı ise Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek için görevlendirdiği, Allah'ın kendisine vahyettiğini insanlara duyuran, Allah ile kulları arasında elçilik yapan seçkin insandır.
İnsanlar kendi akılları ile Allah'ın varlığını anlayabilirlerse de, onun zatını ve sıfatlarını kavrayamazlar. Allah'ın kendilerinden ne istediğini, ona nasıl ibadet edeceklerini, ölümden sonraki hayatı, dünya ve ahiret mutluluğunun sırlarını kavrayamazlar. Bunun için yol göstericilere ihtiyaç vardır. İşte peygamberler insanlara doğru yolu göstermişler, insanlara Allah'ı tanıtmışlar, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını öğretmişlerdir.
Doğru olmak, güvenilir olmak, tebliğ (insanlara vahyi duyurmak) etmek, çok akıllı ve anlayışlı olmak, hiç günah işlememek, tüm peygamberlerin ortak özellikleridir. Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Yalan söylemez, hile ve haksızlık yapmazlar. Aldıkları görevleri yapar, emanetleri korurlar. Allah'tan gelen vahyi eksiltip fazlalaştırmadan insanlara duyururlar. Çok zeki, ve anlayışlıdırlar. Asla günah işlemezler. Kibir, kıskançlık gibi kötü huyları yoktur. Bununla beraber peygamberler birer insan oldukları için bizim gibi yer, içer, uyur, yorulur, evlenir, hastalanır ve ölürler. Nitekim son peygamber Hz. Muhammed dahil hepsi ölmüştür.
İlk insan ve ilk peygamber Hz. adem'dir. Son peygamber ise 632 yılında vefat eden Hz. Muhammed'dir. Bu iki peygamber arasında sayılarını ancak Allah'ın bilebileceği pek çok peygamber gelmiştir. Allah şöyle buyurur; “Ey Muhammed! ant olsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik” (Hicr suresi, 10. ayet). Kur'an-ı Kerim'de, çok sayıda peygamberlerden sadece 25 tanesinin ismi ve hayatlarının ibretli yönleri anlatılmıştır. adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim, Lût, İshak, İsmail, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyüp, Zülkifl, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed peygamberler, Kur'an'da adı geçen peygamberlerdir.
İnanmak bakımından peygamberlerin birbirine üstünlüğü yoktur. Müslümanlar, peygamberlerin tümüne ayırım yapmadan inanırlar. Ancak Peygamberimizin ayırt edici bazı özellikleri vardır. Bunlar;
· Son peygamberdir. Bir daha peygamber gelmeyecektir.
Diğer peygamberler belirli milletlere gönderilmiştir. O ise tüm insanların peygamberidir.
Diğer peygamberler belirli bir zaman için gönderilmiştir. Onun peygamberliği ise kıyamete kadar geçerlidir.
İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.
Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
Allah'ın ümmeti en geniş olan peygamberdir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık Arslan)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12