24 Mart 2010

Piaget öğrenmeyi nasıl açıklamaktadır?

Eğitim
Eğitim

Piaget öğrenmeyi, zihinsel gelişim kuramına dayalı olarak açıklamaktadır. Bu ku­ram, öğrenmeyi yaşa bağlı bir süreç olarak kabul eder. Piaget’e göre bireyin zihinsel gelişimi, doğuşundan yetişkinliğe doğru dört aşamada tamamlanır. Bu aşamalar te­mel özellikleri itibariyle şöyle açıklanabilir.

· Duyusal devinim dönemi: 0-2 yaş arası dönemdir. Bu dönemde birey, emme, ağla­ma, eşyaları tutma, oynama, taklit etme gibi sözel olmayan davranışlar gösterir.

İşlem öncesi dönem: 2-7 yaş arası dönemdir. Bu dönemde birey, dilini geliştirir, benlik kavramını oluşturur, sürekli merkezde olma isteği duyar.

Somut işlemler dönemi: 7-11 yaş arası dönemdir. Bu dönemde bireyin, sınıflandır­ma, dört işlem ve dönüşüm (sayı, madde, alan, hacim, ağırlık) yapma gibi yetenekle­ri gelişir.

Soyut işlemler dönemi: 11- yaş ve sonrası dönemdir. Bu dönemde bireyde, bütün­leştirici ve ayırt edici akıl yürütme, değişkenleri belirleme ve kontrol etme, hayal kurma, soyut olay ve kavramları yorumlayarak algılayabilme gibi yetenekler geli­şir.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...