13 Mart 2010

Piyasa etüdü ve talep sağlama tahmininin yapılması nedir?

Girişimcilik
Girişimcilik

Bir işletme kurulurken yapılması gereken piyasa araştırmasının amacı yatırım alanına ve büyüklüğüne göre karar verebilmektir. Girişimci yatırım alanı seçerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

 • Üretilmesi düşünülen ürünün tüketiciye sağlayacağı yararlar,
 • Tüketicinin ürüne duyduğu istek ve talebin yoğunluğu,
 • Tüketicinin durumu (gelir durumu, cinsiyeti, yaşı, öğrenim düzeyi vb.)
 • Ürünün pazardaki benzerlerinin maliyeti, satış fiyatı, kullanım ve dağıtım alanları,
 • Ürünün ithal olup olmadığının araştırılması,
 • Ürüne ilişkin hükümetin ekonomik politikaları,
 • Ülkenin nüfusu ve artış oranı,
 • Çalışan-çalışmayan sayısı,
 • Ürünün toplam üretim miktarı,
 • Ülkedeki enerji üretim ve tüketimi,
 • Ülkedeki  fiyat artışları
 • Kişi başına düşen milli gelir,
 • Ürünün ekonomik dalgalanmalardan ne derece etkileneceği

Girişimci uygun yatırım alanını belirlerken sağlam veri ve istatistiklere dayandırmalıdır. Veri ve istatistik kaynakları şunlardır:

 • Strateji belirleme,
 • Yönetim ve organizasyon politikasının saptanması,
 • Üretim elamanlarının harekete geçirilmesi,
 • Hammadde kaynakları, yeni kaynak yaratma ve yeni pazarlar arama,
 • Teknolojik gelişmeleri üretime katabilen, ucuzluk ve kaliteyi bir arada üretebilen yapıyı kurabilme,
 • Pazarı takip edip olabilecek değişmelerde risk faktörünü en aza indirmek

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...