7 Mart 2010

Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?

Denizcilik
Denizcilik
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, mevzuata uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arzının sağlanarak, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından, esas olarak, ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili mevzuata uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetlerini içermektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

You may also like...