8 Mayıs 2011

Problem çözme yöntem ve tekniklerini kullanma neyi gerektirir?

Kalite
Kalite
  • Sorunu tanımlama
  • Çözüm odaklı olma
  • İlgili ve bilgili kişileri bir araya getirme
  • Takım çalışması yapma
  • Ortak aklı kullanma
  • Tekniklerin kurallarını etkin işletme
  • Etkili iletişim kurma
  • Takım içi informal iletişimi geliştirme

Kaynak:H. Ömer Gülseren’in “Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (Derleme zamanı: 24/04/2011).

Share

Beğenebilirsiniz...