Başlangıç » Nedir » Psiko-Analiz nedir?

Psiko-Analiz nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Psiko-Analiz nedir? Psikoloji
Derin psikoloji alanında şuur altını çözmek için geliştirilen bir yöntemdir. Akıl ve ruh hastalıklarının sebeplerini ortaya çıkartmaya ve bu tür hastalıkları tedavi etmeye yönelik bir metottur. Zihin ile ilgili bazı sinir bozukluklarını, hastalığa sebep olabilecek şuur altı kaygıları, tasaları, arzuları veya geçmişte yaşananları şuur üstüne çıkarıp inceleyerek tedavi etme yöntemidir. Geniş manada Psiko-Analiz, insan güdülerini, serbest çağrışım ve rüya tefsiri teknikleri aracılığıyla belirlemek, nevrozları, yani ferdi davranışlardaki bunalımlı ruhi-akli durumları incelemek ve psikolojik rahatsızlıkları ortadan kaldırmak maksadıyla Freud tarafından geliştirilmiş bir şahsiyet teorisidir. Görüşleri: 1.) Şahsiyetin temelinde, bilhassa cinsiyet ve saldırganlıkla ilgili şuur altı güdülenmeler yatmaktadır. Buna göre şuur altı, insanın özüdür. 2.) İnsanın şuur altını çözmek için üç kavramın bilinmesi gerekmektedir: a) İd: İnsanın biyolojik hususiyetleri.; b) Ego: Şahsiyetin zaman içinde gelişen yönü; c) Süper Ego: Şahsiyetin sosyal yanı.
Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).2010-07-12