Başlangıç » Nedir » Pürüzlü cidar

Pürüzlü cidar

Posted by: Mustafa Atmaca 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Pürüzlü cidar Akışkanlar
Gerçekte cilalı bir cidar mevcut olmayıp her cidarın pürüzlülüğü vardır. Yükseklikleri ks olan elemanların sık bir şekilde boru cidarına yapıştığını düşünelim. Böylece boru cidar pürüzlenmiş olacaktır. Pratikte her malzemenin kendi pürüzlülüğü vardır.
Pürüzlülükler viskoz alt tabaka tarafından tamamen sıvanır (pürüz yüksekliği viskoz alt tabaka içersinde batık haldedir). O halde çekirdek bölgesindeki akımın cidar pürüzlülüğü ile teması olmamaktadır. Akım sanki cilalı bir cidar içerisinde cereyan etmektedir. O halde akım cilalı cidarlı bir boru içerisindeki akımın aynıdır. Bu yüzden, böyle bir cidara “hidrolik cilalı cidar veya hidrolik cilalı boru” denir.
Çekirdek bölgesindeki akım tamamen pürüzlü cidar içerisinde oluştuğunda böyle bir cidara “hidrolik pürüzlü cidar veya hidrolik pürüzlü boru” denir.
Bu halde, boru cidarı ne tam pürüzlü ne de tam cilalı davranmaktadır. Bu yüzden böyle bir cidara “geçiş hali cidarı” denir. 
Özetle: ks yüksekliğindeki elemanlarla pürüzlendirilmiş bir cidar, bu üç cidar türünden birisine girer. Hidrolik cilalı cidar, cilalı cidar haliyle eşdeğerdir. 
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Murat İhsan Kömürcü, “Hidrolik Ders Notları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.2010-08-11