Başlangıç » Nedir » Reklam endüstrisinde destekleyiciler

Reklam endüstrisinde destekleyiciler

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Reklam endüstrisinde destekleyiciler Reklam
Destekleyiciler, reklam endüstrisinin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Reklam endüstrisinin destekleyicileri, kimi zaman verdikleri hizmetin türüne göre; araştırma şirketleri, film yapım şirketleri, halkla ilişkiler ajansları, medya satın alma şirketleri gibi uzmanlaşmış ajanslara, kimi zaman da fotoğrafçı, kağıtçı, matbaacı gibi nihai ürünün ortaya çıkmasında rol oynayan birimlere karşılık gelmektedir. Sektörden endüstriye geçiş sürecinde destekleyiciler, yapay olarak reklam ajanslarından ayrılmış, ancak organik olarak ajanslarla bağlan kopmamıştır.
Kaynak: G. Senem Gençtürk Hızal, “Reklam Endüstrisinin Topografyası: Türkiye Örneği”, İletişim: Araştırmaları, 3(1-2): 105-131, 2005.2010-03-22