Başlangıç » Nedir » Reklam endüstrisinin kapsamı

Reklam endüstrisinin kapsamı

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Reklam endüstrisinin kapsamı Reklam
“Reklam endüstrisi”, reklamın/reklamcılığın farklı boyutlarına işaret etmekte, hem reklam sektörünü hem de bu sektörü destekleyen diğer sektörleri, örgütlenmeler grubunu da içermektedir. Reklam endüstrisi reklamveren, reklam ajansı, medya ve destekleyiciler/tedarikçilerden oluşmaktadır (Arens, 1999: 82; O'Guinnn vd., 1998: 37).
Kaynak: G. Senem Gençtürk Hızal, “Reklam Endüstrisinin Topografyası: Türkiye Örneği”, İletişim: Araştırmaları, 3(1-2): 105-131, 2005.


2010-03-22