Başlangıç » Nedir » Rene Descartes’in felsefi anlayışı nedir?

Rene Descartes’in felsefi anlayışı nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Rene Descartes’in felsefi anlayışı nedir? Felsefe
Modern felsefenin kurucusu sayılır. Modern Rasyonalizm’in öncüsü ve Analitik Geometrinin kurucusudur. Descartes’a göre üç türlü bilgi vardır:
Doğuştan gelen
Yapma
Arızi bilgiler
Allah fikri, ruh, uzay ve tüm matematiksel düşünceler doğuştandır. Doğuştan gelen düşünceler doğduğumuzda hazır olarak bulunmazlar. Tıpkı doğuştan gelen hastalıklar gibidir. Yani hastalık bebekte kesin kes görülmez ancak görülme ihtimalinin varlığını gösterir. Bunun gibi doğuştan gelen düşünceler de doğduğumuzda hazır olan düşünceler değildir. Bizde hazır olan bu düşünceleri doğuran yetenektir. Aklın doğrudan kavramasıdır. Bu yetenek Tanrı tarafından eşit olarak dağıtılmıştır. Aklın kavradığı doğuştan olan bu bilgilerin dışındaki bütün bilgilerimiz duyularla kavranmış niteliktedir, arızi geçici bilgilerdir.
Descartes, duyulara güvenmediği için, duyularla elde edilen bilgilerin şüpheli olduğunu düşünür. Matematiği ve Fiziği apaçık ve kesin bilginin modeli olarak alır. Onun dışındaki her şeyden bir kere de olsa şüphe eder. O’na göre kesin bilgi bu şüphe edişten çıkmaktadır. Descartes böylece; “Mademki her şeyden şüphe ediyorum, öyleyse düşünüyorum; mademki düşünüyorum, öyleyse varım” (Cogito Ergo sum) formülüne ulaşır. Bu sonuç O’na göre apaçık, kesindir. O’na göre kendisinde var olan düşünme yeteneği Tanrı’yı; en yetkin ve aldanmaz-aldatmaz olan Tanrı fikri de dış dünyayı kanıtlar. Descartes’in rasyonalizmi, iyi yönetilen her zihnin kesin, genel-geçer bilgiye ulaşabileceği görüşüne dayanır.


2010-03-20