Başlangıç » Nedir » Risk nedir ?

Risk nedir ?

Posted by: Ne Nedir 19 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Risk nedir ? Organizasyon Yöneticilik
·         “Belirsizlik”
·         hedeflenen bir proje amacının gerçekleştirilememesinin olasılığına ve sonucuna ilişkin bir ölçüt.
·         Gelecekteki olaylar (ya da sonuçlar) eğer olumluysa fırsat, olumsuzsa risk olarak adlandırılırlar.
·         Risk her zaman kolay hesaplanamayabilir, çünkü durumun meydana gelme olasılığı ve sonuçları doğrudan ölçülebilir parametrelerle değerlendirilemeyebilir.
·         Bu parametrelerin, istatistiksel metotlar ya da diğer metotlarla tahmin edilmesi gerekir
 
·         Kavramsal olarak, her bir olay açısından risk, aşağıdaki gibi, olasılık (likelihood) ve etkinin (impact) bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir
·         Risk= f(olasılık, etki)
·         Genel olarak, eğer olasılık ya da etki yükselirse, risk de artar. Her iki unsur da risk yönetimince dikkate alınmalıdır
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Bersam Bolat’ın “Risk Yönetimi” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).2011-07-19