30 Mayıs 2010

Risk nedir?

Sigortacılık
Sigortacılık

Büyük ölçüde iradenin dışında kalan (istemsiz olarak vücuda giren) ve zararlara neden olan bir olayın rastlantısıdır. (Meyer, J., A.G.E., S. 58)

Sigortacılık

Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.

Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010.

İktisat

İktisadi karar birimlerinin verecekleri kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığı, diğer bir deyişle olayların gerçekleşme olasılığının bilindiği durum. krş. Belirsizlik.

Dil Bilgisi

Fr. risque 

Zarara uğrama tehlikesi, riziko:

Kaynak: TDK.

Yöneticilik

“Belirsizlik”

Hedeflenen bir proje amacının gerçekleştirilememesinin olasılığına ve sonucuna ilişkin bir ölçüt.

Gelecekteki olaylar (ya da sonuçlar) eğer olumluysa fırsat, olumsuzsa risk olarak adlandırılırlar.

Risk her zaman kolay hesaplanamayabilir, çünkü durumun meydana gelme olasılığı ve sonuçları doğrudan ölçülebilir parametrelerle değerlendirilemeyebilir.

Bu parametrelerin, istatistiksel metotlar ya da diğer metotlarla tahmin edilmesi gerekir

Kavramsal olarak, her bir olay açısından risk, aşağıdaki gibi, olasılık (likelihood) ve etkinin (impact) bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir

Risk= f(olasılık, etki)

Genel olarak, eğer olasılık ya da etki yükselirse, risk de artar. Her iki unsur da risk yönetimince dikkate alınmalıdır

Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Bersam Bolat’ın “Risk Yönetimi” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...