22 Temmuz 2011

Riskle baş etme seçeneklerini değerlendirecek olan çalışan değerlendirmeye başlarken hangi kriterlerden yararlanabilir?

Organizasyon
Organizasyon

· Seçenek pratikte uygulanabilir midir ve kullanıcının ihtiyaçlarına yanıt verebilir mi?

· Seçenek, kaynaklar açısından göze alınabilir mi? (örneğin kritik malzemelerin ve test olanaklarının kullanımı)

· Seçeneği geliştirmek ve uygulamak için yeterli zaman mevcut mudur ve programın iş takvimine ne gibi etkisi olacaktır?

· Seçenek, sistemin teknik performansına nasıl etki edecektir?

Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Bersam Bolat’ın “Risk Yönetimi” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...