Başlangıç » Nedir » R&TTE Direktifine (TTTE Yönetmeliğine) uygunluk nasıl sağlanır? Uyumlaştırılmış Standart nedir?

R&TTE Direktifine (TTTE Yönetmeliğine) uygunluk nasıl sağlanır? Uyumlaştırılmış Standart nedir?

Posted by: UBilişim 24 Mayıs 2010 Yorum Yaz

R&TTE Direktifine (TTTE Yönetmeliğine) uygunluk nasıl sağlanır? Uyumlaştırılmış Standart nedir? Bilişim
R&TTE Direktifinde yer alan temel gerekleri karşılayan cihazlar AB’de serbest olarak dolaşmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar direktifte belirtilen temel gereklere ilişkin teknik gereklilikleri ortaya koymaktadır. Direktif üye ülkelerin uyumlaştırılmış standartlara uygun cihazların hiç bir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamalarını şart koşmaktadır.
 Uyumlaştırılmış standartların listesi AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Söz konusu listeye AB Komisyonu internet sitesinden erişilebilmektedir.
ETSI tarafından oluşturulan uyumlaştırılmış standartlar ETSI internet sitesinden ücretsiz olarak elde edilebilmektedir. AB Resmi Gazetesi’nde yer alan listede aşağıda verilen örnekte görüldüğü gibi beş sütun bulunmaktadır.
 Standart Organizasyonu
Standart adı ve numarası
Yerini aldığı standart
Yerini aldığı standardın yürürlükten kalkış tarihi
R&TTE Direktifinin (1999/5/EC) ilgili maddesi
ETSI
EN XXX XXX V1.1.1
Örnek telsiz ekipmanı için uyumlaştırılmış standart
 
 
Madde 3.2
Bu örnekte, üye ülkelerin “örnek” telsiz ekipmanı için R&TTE Direktifinin 3.2 maddesine yönelik olarak hazırlanan EN XXX XXX standardına uygunluğu şart koşmaları gerektiği görülmektedir. Söz konusu cihazın aynı zamanda madde 3.1a, 3.1b ve 3.3’de belirtilen temel gerekleri de karşılaması gerekebilmektedir. (Bkz. Cihazımın hangi temel gereklere uyması gerekiyor?) Standardın belli bir cihazı kapsayıp kapsamadığının görülmesi için standardın kapsam bölümünün dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
ETSI bünyesinde uyumlaştırılmış standartlar R&TTE Yönetim Kurulu (R&TTE Steering Committee) koordinasyonunda faaliyet gösteren, teknik komiteler tarafından oluşturulmaktadır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.


2010-05-24