24 Mayıs 2010

R&TTE Direktifine uygunlukta temel gerekler nelerdir?

R&TTE Direktifi cihazların AB’de piyasaya sunulmadan önce belirli gerekleri karşılamasını şart koşmaktadır. Temel gereklere uygun olan cihazlar Avrupa Birliği’nde serbest olarak (bazı frekans sınırlamaları olmakla birlikte) dolaşmakta ve pazarlanabilmektedir. Temel gerekler nitel ifadelerle belirtilmiştir. Uyumlaştırılmış standartlar cihazların R&TTE direktifinde belirtilen temel gerekleri karşılaması dolayısıyla AB’de serbest olarak dolaşabilmesi için sahip olması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır.
R&TTE Direktifinde yer alan temel gerekler aşağıda belirtilen hususlarla ilgilidir.
Kullanıcı veya diğer kişilerin sağlık ve güvenliği (Madde 3.1a): Temel olarak 73/23/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifinde belirtilen şartlara dayanmaktadır.
73/23/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi tekrar gözden geçirilmektedir.
Güvenlikle ilgili uyumlaştırılmış standartlar CENELEC tarafından ETSI’nin de katılımıyla oluşturulmaktadır.
2004/108/EC sayılı EMC Direktifinde belirtilen şartlar (Madde 3.1b)
Uyumlaştırılmış EMC standartları ETSI ve CENELEC arasında imzalanmış olan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmaktadır. ETSI telsiz cihazları için EMC standartlarını oluştururken CENELEC telsiz dışında kalan terminal ekipmanları ve bilgi teknolojileri cihazları için EMC standartlarını oluşturmaktadır.
Spektrum ve yörünge kaynaklarının etkin kullanımı ve enterferansın önlenmesi (Madde 3.2).
AB Komisyonu belirli cihaz tiplerinin ilave gereklilikleri de karşılaması gerektiğine karar verebilmektedir. Bu gereklilikler şebeke ile uyumlu bir şekilde çalışma (Madde 3.3a), şebekeye zarar vermeme (Madde 3.3b), kişisel bilgilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanması (Madde 3.3c), sahtekârlığa imkân verilmemesi (Madde 3.3d), acil servislere erişimin sağlanması (madde 3.3e), engelli kullanıcıların kullanımına uygun olması (Madde 3.3f) ile ilgilidir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...