Başlangıç » Nedir » Rüçhan Hakkı (Pre-emptive Right) nedir?

Rüçhan Hakkı (Pre-emptive Right) nedir?

Posted by: Ne Nedir 30 Nisan 2010 Yorum Yaz

Rüçhan Hakkı (Pre-emptive Right) nedir? Borsa Maliye
Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı “Yeni Pay Alma Kuponları” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.2010-04-30