Başlangıç » Nedir » Sabit akım ve yaş pil

Sabit akım ve yaş pil

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Sabit akım ve yaş pil Fizik
Akım, bir iletken içindeki yük hareketidir. Bir Van de Graaff jeneratörünün ürettiği akım saniyenin bir kesri kadar sürer. Akım sabit değildir. Bir küçük ampulü yakmak için, sabit bir akım kaynağına ihtiyaç vardır. Sabit bir akım üretmenin bir yolu yaş pil kullanmaktır. Bir yaş pil; bir asit, baz veya tuz ihtiva eden bir eriyik içindeki iki farklı metalden oluşur. Asitler, bazlar ve tuzlar suda çözünürlerse, iyonlar meydana gelir. Her iyon ya pozitif ya da negatif yüklüdür. Eriyik, eşit sayıda pozitif ve negatif yüklere sahiptir (Şekil 1).
Yaş Pil
Şekil 1: Yaş Pil
Bu yaş pilin elektrik üretimi kısaca şöyle açıklanabilir:
(a) Çinkoklorür eriyiği içine daldırılan çinko elektron kaybeder.
Zn ® Zn++ + 2e
(b) Serbest kalan bu elektronlar telden geçerek bakır çubuğa geçerler ve onu negatif yükle yüklerler.
(c) Bakırklorür eriyiğindeki serbest bakır iyonları, bakır çubuk ile etkileşip ondan elektron alırlar,
Cu++ + 2e  ® Cu
Yukarıdaki işlemler devamlı tekrarlanır. Elektronlar telden geçerler. Elektronların akışı ve hareketli iyonlar elektrik akımını meydana getirirler. Akımın kesilmesi, telin herhangi bir plaka ile temasının kesilmesi ile gerçekleşir.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


2010-05-16