Başlangıç » Nedir » Sağlık ocaklarının görevleri nelerdir?

Sağlık ocaklarının görevleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2010 Yorum Yaz

Sağlık ocaklarının görevleri nelerdir? Tıp
Sağlık ocağı, sağlık evlerine oranla çok daha geniş kapsamda hizmet vermektedir. Sağlık ocaklarının başlıca görevleri şunlardır:
Ana çocuk sağlığı hizmetleri
Sıtma eradikasyon hizmetleri
Verem, trahom, frengi ve lepra savaş hizmetleri
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele
Aile planlaması hizmetleri
Çevre sağlığı hizmetleri
Bağışıklama
Okul sağlığı hizmetleri
Laboratuar hizmetleri
Sağlık eğitimi hizmetleri
Hasta bakım ve sevk hizmetleri
İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri
Sağlık evi hizmetlerinin eş güdümü ve desteklenmesi
Sosyal yardım hizmetleri
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.


2010-04-23