Başlangıç » Nedir » Sanat nedir?

Sanat nedir?

Posted by: Ne Nedir 25 Aralık 2010 Yorum Yaz

Sanat nedir? Sanat

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün üretkenlik: “Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.” -T. Buğra.

2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak oluşturulmuş anlatım.

3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık: Konuşma sanatı.

4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü: Askerlik sanatı.

5. Zanaat

Bir başka tanımla sanat:

1.(En geniş anlamıyle) Belli bir yetkinliğe eriştirilmiş olma (ör. yemek pişirme sanatı).

2. Bir şeyi kendi iç yasalarına göre özgürce biçimlendirme yeteneği.

3-İnsanın, yarattığı yapıtlarla kendisini yücelten ve ölümsüzleştiren yaratıcı yeteneği. Sanatın temel türleri: mimarlık, resim, plastik sanatlar, musiki, söz-yazı sanatı: yazın, sahne oyunu (tiyatro) ve dans. Sanat sorunu ve sanatçının yaratmaları üzerine felsefe tarihinde çok çeşitli açıklamalar yapılmıştır: yansılama = mimesis (Aristoteles), fantazi (romantikler), oyun türünden biçimlendirme atılımı (Schiller), simgeleştirilmiş yaratma atılımı (Alman idealizmi) vb.

 2010-12-25