Başlangıç » Nedir » Şartlı muafiyet sistemi nedir?

Şartlı muafiyet sistemi nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Ekim 2010 Yorum Yaz

Şartlı muafiyet sistemi nedir? Ticaret
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan (kendileri ve/veya yan sanayicilerinin ihtiyacı) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline, Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak izin verilir. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemeleri ithalatında ise KDV tahsil edilir.
Kaynak: “Ödeme Şekilleri Bilgi Bankası Terimler” pdf. Dök., Bartas Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 01/05/2010.2010-10-05