Başlangıç » Nedir » Şehircilik açısından uzlaşmaz görünen zıtlıkları uyumlulaştırmak mümkün değil mi?

Şehircilik açısından uzlaşmaz görünen zıtlıkları uyumlulaştırmak mümkün değil mi?

Posted by: Ne Nedir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Şehircilik açısından uzlaşmaz görünen zıtlıkları uyumlulaştırmak mümkün değil mi? Şehircilik
Endüstriyel miras ve gerçek eğilimler, yeşil ve kentlilik, kent ve kır… Karşıtlıklarıyla planlama faaliyetinin köşe taşlarını oluşturuyorlar. Kentlerde yeşile olan istek -daha kaliteli bir yaşam anlamında- hiç de derişik (kompakt) bir şehir yapısına aykırı değildir. Yeşil alanlar, kentsel gelişim alanlarını birbirine bağlıyor ve kentsel bir karaktere sahip ise bu, yeni bir kentliliğin göstergesi olabilir.
Münih şehrinin kentsel gelişim planı ve benzerleri “kompakt-kentsel-yeşil” yönelimleriyle şunu ortaya koymuştur: Uzlaşmaz görünen karşıtlıkların uyumlu bir şekilde kullanımı olanaklıdır ve özellikle bu planlardaki yeni bir eleman olarak algılanabilir.
Bunu yaparken “yeni” ile “moda“ eğilimler ve “moda” planlama düşünceleri birbirine karıştırılmamalıdır. Buradaki hareket noktası yapılanmanın çeşitliliği ve çok katmanlılığı olmalıdır. Kaliteyi artırmak ve yeniden kullanım, temel yönelim olmalıdır. Burada eksik olan, yapılanma ve yenilemenin hangi plan ve stratejiler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği sorusuna verilecek yanıttır.
Kaynak: Christa REICHER, Çeviren: Hasan SİNEMİLLİOĞLU, Almanya’da Kentsel Planlama: Şehri ve Çevresini Yeniden Dönüştürmek!, Planlama, 2005/3.2010-03-17