Başlangıç » Nedir » Selefiyye, Haricî, Şiâ, Ebû Hanife, Mu'tezile, Mâtüridî ve Eş'arî ekol ve düşüncelerinin insanları dinî yönden sorumlu tutmasının temel nüansı nedir?

Selefiyye, Haricî, Şiâ, Ebû Hanife, Mu'tezile, Mâtüridî ve Eş'arî ekol ve düşüncelerinin insanları dinî yönden sorumlu tutmasının temel nüansı nedir?

Posted by: Sedat Aslan 23 Kasım 2010 Yorum Yaz

Selefiyye, Haricî, Şiâ, Ebû Hanife, Mu'tezile, Mâtüridî ve Eş'arî ekol ve düşüncelerinin insanları dinî yönden sorumlu tutmasının temel nüansı nedir? İlahiyat
Haricî, Şiâ ve Eş'arî mensupları insanların dinî yönden sorumlu tutulmasını peygamber davetinden haberdar olma şartına bağladıklarından “fetret ehlinin” âhirette kurtuluşa ereceği ve cennete gireceği görüşündedirler. Ebû Hanife, Mu'tezile ve Mâtüridî gibi itikadî ekollerin temsilcileriyle bu ekollere bağlı olan diğer kelam bilginlerine göre, fetret ehli, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, ayrıca akılla bilinebilecek olan iyi filleri yapmak ve kötü fiillerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu sorumluluğu yerine getirenler kurtuluşa erecek, getirmeyenler ise cezaya muhatap olacaklardır. Selefiyye düşüncesini benimseyen âlimler ise fetret ehlinin durumu, yapılacak bir imtihandan sonra belli olacak derler. Bu durumda aklî melekesi yerinde olmayanlarla geç bir yaşta davete muhatap olanların mazereti kabul edilecek, diğerleri ise fiillerine göre sorumlu olacaklardır.
Kaynak: Diyanet Web Sitesi’ndeki dini kavramlar bölümündeki “Fetret” açıklamasından derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 22/11/2010).

 


2010-11-23