Başlangıç » Nedir » Seri devrede akım

Seri devrede akım

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Seri devrede akım Fizik
Bir elektrik devresindeki devre elemanlarının, uç uca eklenerek birbirine bağlanmasına seri bağlı devre denir. Seri bağlı elektrik devresinde üretecin + kutbundan çıkıp üretecin – kutbuna gelen elektrik akımı tek bir yol izler. Böyle bir devrede devre elemanlarının her birinden aynı miktarda akım geçer. Üretecin, + kutbundan çıkan İ akımı aynı yol üzerinde bulunan 1 ve 2 nolu lambaların içinden geçerek üretecin – kutbuna ulaşır. Devrede bulunan bütün ampermetrelerin gösterdiği değerler birbirine eşittir. Eğer devredeki lambalar özdeş ise aynı parlaklıkta ışık verirler. Eğer lambalar özdeş değilse direnci küçük olan lamba daha parlak, büyük olan daha az parlak yanar.
Seri bir elektrik devresinde elemanların çiziliş sırası önemli değildir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-09-03