Başlangıç » Nedir » Sesin hangi özellikleri vardır?

Sesin hangi özellikleri vardır?

Posted by: Ne Nedir 7 Mart 2010 Yorum Yaz

Sesin hangi özellikleri vardır? Fizik
Sesin üç fiziksel özelliği vardır. Yükseklik, şiddet ve tını. Sesin yüksekliği, frekansı ile gösterilir. Frekansı yüksek seslere ince (tiz), frekansı düşük seslere kalın sesler denir. Bazı sesler o kadar yüksektir ki bunlar kulakları incitebilir. Sesin şiddeti, ses dalgalarının genliği ile belirlenir. Ses dalgalarının genliği arttıkça, sesin yüksekliği artar. Ses şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. Kulakta bir rahatsızlık yapan sesin şiddeti 120 dB'dir. Hemen hemen duyulamayacak bir sesin şiddeti ise 0 dB'dir. İnsan kulağı 20-20000 Hz’lik seslere duyarlıdır. Frekansı 30 Hz'den az ve 15000 Hz'den fazla olan seslerin duyulması sesin şiddeti ve yüksekliğine bağlıdır.
Sesin tınısı ise onu tanıtan bir özelliğidir. Örneğin, bir çocuk sesinin tınısı genelde bir yetişkinin sesinin tınısından daha büyüktür. Müzik ölçeğinde her bir nota farklı bir tınıya sahiptir.
Sesin tınısı da yine frekansa bağlı bir özelliktir. Yüksek tınılı seslerin frekansı da büyüktür. Örneğin, bir piyano ile keman aynı notayı çaldıklarında kulağımızda uyandırdıkları duygular farklıdır. Bunu keman ile piyanonun verdiği seslerin tınıları farklıdır şeklinde ifade ederiz. Sesin tınısı, ses kaynağının yapısını belirleyen bir özelliktir.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.2010-03-07