Başlangıç » Nedir » Sesin hızı

Sesin hızı

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Sesin hızı Fizik
Ses boşlukta veya uzayda ilerleyemez. Sesin yol alabilmesi için bir ortam gereklidir. Ses dalgaları, madde parçacıklarının ileri geri hareketleri olan titreşimler ile meydana gelirler. Ses dalgaları, katılarda sıvı ve gazlara göre daha hızlı hareket ederler. Sesin havadaki yayılma hızı 332 m/s’dir. Ses, sıcak havada soğuk havaya nazaran daha hızlı hareket eder. Sıcaklıktaki bir derece artışa karşın 0,6 m/s’lik bir hız artışı görülür. 20 °C’de ses, havada 344 m/s hızla hareket eder. Bazı ortamlarda sesin yayılma hızı Tablo 1'de görülmektedir.
Tablo 1: Bazı ortamlarda sesin yayılma hızı
Çeşitli Ortamlarda (0°C’de)  Sesin Yayılma Hızı (m/s)
Hava 332
Su 1454
Tahta 3828
Demir 5103
Taş   5971
Sesin hızı, bir ses dalgasının dalga boyunu hesaplamakta kullanılabilir. Dalga boyunu bulmak için, hızı frekansa bölmek gerekir. Denklem şöyledir:
Dalga boyu = Hız/Frekans
l = v/f
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


2010-07-12