Başlangıç » Nedir » Sığır yetiştiriciliğinde tutulması gereken kayıtlar nelerdir?

Sığır yetiştiriciliğinde tutulması gereken kayıtlar nelerdir?

Posted by: Tuncay Demir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Sığır yetiştiriciliğinde tutulması gereken kayıtlar nelerdir? Hayvancılık
Sığır yetiştiriciliğinde tutulması gereken kayıtlar şunlardır:

* Hayvanın doğum tarihi ile kendisinin, anasının ve babasının kulak numaraları,
* Ana, baba ve diğer akrabalarını içeren pedigri bilgileri,
* Doğum, sütten kesim; 3, 6, 9, 12 ay; ilkine aşım ve 24 aylık ağırlıklar,
* Aşım ve doğuma ilişkin bilgiler,
* Süt verimleri,
* Kuruya çıkarma tarihleri,
* Periyodik yağ düzeyi ölçümleri,
* Sağlık bilgileri (aşılama, hastalık, tedavi vs.),
* Yem ve yemlemeye ilişkin bilgiler, yıllık kaba yem, kesif yem stoku tahmin ve saklanmasına ilişkin veriler,
* Yetiştiriciye yararlı olacak diğer bilgiler,
* Mali ve ekonomik konulara ilişkin bilgiler.
Hayvanlara ait bu bilgilere ek olarak, işletmenin tümünü ilgilendiren bilgiler de kaydedilmelidir. Bunlar,
* Satın alınan yem ve yem maddelerinin miktarı ve parasal olarak değeri,
* İlaç, aşılama masrafları,
* Varsa işçilik giderleri,
* Satılan süt miktarı ve sütten elde edilen gelir,
* Satılan hayvanların kulak numarası ve fiyatları,
* Alet, ekipman, tamir ve bakım giderleridir.
Kaynak: Kobifinans Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 29/03/2010.2010-05-04