Başlangıç » Nedir » Sığırlarda ketosis nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Sığırlarda ketosis nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Posted by: Tuncay Demir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Sığırlarda ketosis nedenleri ve belirtileri nelerdir? Veterinerlik
Hastalığın nedeni yüksek süt verimli ineklerde sağmal dönemde oluşan enerji açığıdır. Bu ya rasyondaki enerji azlığından ya da gıda alımını azaltan birçok hastalıktan meydana gelir. Hayvanların aşırı yağlanması ve hareketsizlik önemli rol oynar.
Belirtileri: Ketosis gizli (subklinik), sindirim ve sinirsel olmak üzere 3 formda seyreder.
Gizli form: En yaygın tipi olup, yalnız süt verimi ve döl veriminde azalma ile seyrettiğinden direkt olarak üzerinde durulmamakta veya gözden kaçmakta; bu nedenle de büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Sindirim formu: Süt verimi ve iştahta azalma, ilk önce konsantre yeme, sonra silaja ve en son da diğer kaba yemlere iştahsızlık görülür. Gitgide kilo kaybı, harekette isteksizlik ve çoğunlukla kuru, sert dışkılama dikkati çeker.
Sinirsel formu: Nöbetler tarzında 1-2 saat süren ve ani başlayan sinirsel belirtilerle seyreder.
Kaynak: Prof. Dr. Hasan Batmaz (U. Ü. Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi), Hayvancılık Serisi: 3 Yetiştirici El Kitabı


2010-03-17