Başlangıç » Nedir » Sigortacılık Kanunu’na göre özkaynak nedir?

Sigortacılık Kanunu’na göre özkaynak nedir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Sigortacılık Kanunu’na göre özkaynak nedir? Sigortacılık
Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kar, kar ve sermaye yedekleri ile Müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer kaynaklardan varsa bilanço zararı ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır.
Kaynak: Sigortacılık Kanunu, Sayı: 26552, Kanun No. 5684, Kabul Tarihi: 3/6/2007.
 2010-03-13