3 Eylül 2010

Sıvıların iletkenliği

Fizik
Fizik

Elektrik yükleri sadece katı maddeler içinden değil, bazı çözeltiler içinden de geçebilir. Elektrik yüklerinin içinden geçtiği sıvılara elektrolit; yüklerin geçişini sağlamak için bu sıvı içerisine batırılan bakır, çinko ve platin gibi iletken çubuklara da elektrot denir.

Sıvı iletkenlerde elektrik yüklerinin taşınması bu sıvı içinde oluşan ve iyon adı ver­ilen pozitif ve negatif atom gruplarınca sağlanır. Bir sıvı içerisinde ne kadar çok serbest iyon bulunursa sıvı o ölçüde iletken olur. Örneğin; saf su içinde serbest iyon bulun­durmadığı için elektrik akımını iletmez. Oysa çeşme suyunda az miktarda serbest iyon bulunduğundan az da olsa elektrik akımını iletir. Elektrolitlerde iletkenlik sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık artırıldıkça iletkenlik artar.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...