Başlangıç » Nedir » Solunum sistemine ilişkin anatomik terimler

Solunum sistemine ilişkin anatomik terimler

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Solunum sistemine ilişkin anatomik terimler Tıp
Solunum sistemi, Bu sistemi burun boşluğu, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler yapar. solunum işiyle ilgili organlar topluluğudur. Bu sistemi burun boşluğu, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler yapar. Akciğerleri ve göğüs boşluğu duvarını saran plevra da solunum organı kabul edilir. Solunum sistemini yapan organlarda görülen bozukluklara solunum sistemi hastalıkları denir.
Alveolus: Bronşcuktan sonra ve en uçtaki kesecikler.
Arbor bronchialis: Bronkus ağacı.
Arbor bronchialis: Bronkus ağacı.
Bronchiolus: Bronşcuk.
Bronchus: Bronş.
Cartilago trachea: Trakeayı yapan at nalı şeklindeki kıkırdak.
Cartilago trachea: Trakeayı yapan at nalı şeklindeki kıkırdak.
Cavitas nasi: Burun boşluğu.
Epiglottis: Larinksin boşluğunu yutma sırasında kapatan kıkırdak.
Epiglottis: Larinksin boşluğunu yutma sırasında kapatan kıkırdak.
Expiration: Soluk verme.
Fonksiyonel reziduel kapasite: Normal bir ekspirasyondan sonra akciğerde kalan hava miktarıdır.
Glottis: Gırtlak.
Glottis: Gırtlak.
Inspiration: Soluk alma.
Larynx: Gırtlak.
Larynx: Gırtlak.
Mediastinum: İki akciğer arasındaki boşluk.
Nasus: Burun.
Pleura: Akciğerlerin dış yüzeylerini ve göğüs duvarının iç yüzünü yapışarak örten ince zar.
Plica vocalis: Ses telleri.
Plica vocalis: Ses telleri.
Pulmo: Akciğer.
Regio ohfactoria: Burun boşluğunun üst kısmı.
Regio ohfactoria: Burun boşluğunun üst kısmı.
Regio respiratoria: Burun boşluğunun solunumla ilgili bölümü.
Regio respiratoria: Burun boşluğunun solunumla ilgili bölümü.
Rhin: Burun.
Septum nasi: Burun boşluğunu dikey olarak ikiye bölen bölme.
Sinus ethmoidalis: Kalbur kemik içindeki çok küçük boşluklar.
Sinus ethmoidalis: Kalbur kemik içindeki çok küçük boşluklar.
Sinus maxillaris: Maksiller sinus.
Sinus maxillaris: Maksiller sinus.
Sinus paranasalis: Burun boşluğu çevresindeki kemikler içindeki boşluklar.
Sinus paranasalis: Burun boşluğu çevresindeki kemikler içindeki boşluklar.
Sinus sphenoidalis: Temel kemik gövdesi içindeki boşluk.
Sinus sphenoidalis: Temel kemik gövdesi içindeki boşluk.
Systema respiratorium: Solunum sistemi.
Thorax: Göğüs boşluğu.
Trachea: Soluk borusu.
Trachea: Soluk borusu.
Ventilation: Havalanma.
Vestibulum nasi: Burun boşluğunun giriş bölümü.
Vital kapasite: Tam bir inspirasyondan sonra tam bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarıdır.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.


2010-04-14